1.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ Ξ & ΣΙΑ Ο.Ε. , η οποία στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «η εταιρεία», ενημερώνει δια της παρούσας δήλωσης το άτομο στο οποίο απευθύνεται, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «υποκείμενο», ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διατηρεί αρχείο, κατόπιν συγκατάθεσής του που δίνεται με την παρούσα, με σκοπό την ενημέρωσή του για τις δραστηριότητες της «εταιρείας» και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί η ενέργεια άλλως η υπηρεσία που πρόκειται να ζητήσει.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» διέπεται από τους κάτωθι όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν την παρούσα Δήλωση ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «εταιρεία» συλλέγει προσωπικά δεδομένα, κατόπιν της συγκατάθεσής του «υποκειμένου», αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στον καταστατικό σκοπό της και προς ενημέρωση του «υποκειμένου».

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» είναι η ενημέρωσή του αναφορικά με την δραστηριότητα της «εταιρείας» μας και η επεξεργασία αυτή γίνεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. Τα προσωπικά δεδομένα του «υποκειμένου» διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η ουσιαστική ενημέρωσή του, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η «εταιρεία» δεσμεύεται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Σας ενημερώνουμε ότι στις ιστοσελίδες της «εταιρείας» γίνεται χρήση μικρών αρχείων κειμένου (cookies) για λόγους χρηστικότητας, απόδοσης, βελτιωμένης λειτουργίας των ιστοσελίδων και διαφήμισης. Ενδέχεται να σας εμφανισθεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται με την χρήση cookies αφορούν τις υπηρεσίες της «εταιρείας» μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με αυτές και χρησιμεύουν στην βελτιστοποίηση της σύνδεσής σας και της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Τύποι Cookies υπό χρήση:

Λειτουργικής Απόδοσης Cookies

Τα cookies λειτουργικής απόδοσης χρησιμεύουν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, την πλοήγηση και τη χρήση, ενώ συλλέγονται και αναλυτικές πληροφορίες με βάση τις οποίες δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το «υποκείμενο». Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας της «εταιρείας».

Cookies Λειτουργικότητας

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies λειτουργικότητας, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος, επιτρέπουν στο «υποκείμενο» να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες.

Cookies Διαφήμισης

Επιτρέπουμε τη χρήση cookies διαφήμισης στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» μας, ώστε να επιτευχθεί η εμφάνιση διαφημιστικού περιεχομένου βάσει των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του «υποκειμένου».

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα προς την «εταιρεία» μας και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του «υποκείμενο» με την προβολή σχετικότρων με τα ενδιαφέροντά του προτιμήσεων.

Το «υποκείμενο» διατηρεί τη δυνατότητα να διαγράψει τα αποθηκευμένα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και της ασφάλειας της μηχανής αναζήτησης και πλοήγησης που χρησιμοποιεί. Τυχόν διαγραφή των cookies δύναται να επηρεάσει την χρηστικότητα της ιστοσελίδας καθώς οι καταγεγραμμένες πληροφορίες θα διαγραφούν και πιθανόν να απενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει των στοιχείων που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες της «εταιρείας» μας, μπορείτε να αιτηθείτε την εξαίρεση σας επικοινωνώντας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dandoulakis.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2108004929.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο του «υποκειμένου» κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι αποκτά το «υποκείμενο» πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας, διάγνωσης των συστημάτων και για λόγους απόδειξης. Τα δεδομένα αυτά μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά προκειμένου να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες της «εταιρείας».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από το «υποκείμενο» μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού μας και για τον οποίο συνελέγησαν, ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η «εταιρεία» μπορεί να τροποποιεί ή να αναθεωρεί την παρούσα Δήλωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με αντίστοιχη υποχρέωσή της να καταγράφει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης σε εμφανές σημείο, ώστε να λαμβάνει γνώση το «υποκείμενο», το οποίο διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης. Στην περίπτωση που το «υποκείμενο» δεν συμφωνεί με την οιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της παρούσας Δήλωσης, δύναται να αποστέλλει e-mail με το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dandoulakis.gr ή να επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2108004929.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «εταιρεία» θα χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για την υλοποίηση των σκοπών της «εταιρείας», όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Η εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει το «υποκείμενο» σε οποιουσδήποτε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις υποχρέωση διαβίβασης σε κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές / εισαγγελικές αρχές κ.λπ.).

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται βάσει των προσωπικών ρυθμίσεων απορρήτου και ασφαλείας της μηχανής αναζήτησης και πλοήγησης που χρησιμοποιεί το «υποκείμενο», η «εταιρεία» έχει τη δυνατότητα να συλλέγει στοιχεία που αφορούν τη σύνδεσή σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές, όπως ενδεικτικά τις δημόσια αναρτημένες πληροφορίες σας.

Σε περίπτωση που το «υποκείμενο» συνδεθεί μέσω ιστοσελίδας που διαχειρίζεται η «εταιρεία» μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές τρίτων, εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων και η «εταιρεία» δε φέρει ευθύνη για οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ενημερώνουμε το «υποκείμενο» ότι έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας έχει παράσχει και υφίστανται επεξεργασία από την «εταιρεία» για την υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας, αποθήκευσης ή συμπλήρωσης αυτών.

Επίσης, δικαιούται το «υποκείμενο» οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, περιορισμό ή εναντίωση στην επεξεργασία κ.ά. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να αιτείται τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του που υφίστανται επεξεργασία από την «εταιρεία» μας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί το «υποκείμενο» να αποστέλλει email με το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dandoulakis.gr ή να επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2108004929.

Κατόπιν ελέγχου του σχετικού αιτήματος η «εταιρεία», εφόσον το αίτημα είναι σύμφωνο με την εκάστοτε νομοθεσία, θα προβαίνει εντός διαστήματος ενός μηνός στην ικανοποίησή του.

Υφίσταται πάντα η δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης αναφορικά με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου», κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail info@dandoulakis.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2108004929.

Για οποιαδήποτε απορία ή για την χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@dandoulakis.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2108004929.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην περίπτωση που θεωρήσει το «υποκείμενο» ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 2106475600

Ε-mail: contact@dpa.gr

Εφόσον το «υποκείμενο» έλαβε πλήρη γνώση των όρων επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω Δήλωση, τα οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, και συμφωνεί με αυτούς, παρακαλούμε όπως δώσει την ρητή συγκατάθεσή του για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, κλικάροντας την ένδειξη που εμφανίζεται παρακάτω. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, μπορείτε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα, δίχως να κλικάρετε την κατωτέρω ένδειξη, γεγονός που συνεπάγεται την μη αποδοχή εκ μέρους σας.

«ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ»

2.Πολιτική Απορρήτου

Στο www.dandoulakis.gr θέλουμε να γνωρίζεις και να έχεις έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεσαι μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (που ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του είναι να σε βοηθήσει να αποφασίσεις ποια δεδομένα θες να μοιράζεσαι μαζί μας και με ποιο τρόπο.

www.dandoulakis.gr & προσωπικά δεδομένα με μια ματιά

Σου προτείνουμε να διαβάσεις ολόκληρη την πολιτική, ωστόσο συνοψίζουμε τα σημαντικότερα σημεία της εδώ για να σε διευκολύνουμε:

Όταν χρησιμοποιείς το www.dandoulakis.gr— ακόμα και για μια απλή αναζήτηση προϊόντων — λαμβάνουμε από εσένα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς αυτά να σε ταυτοποιούν. Επιπλέον, επιλέγοντας να δημιουργήσεις λογαριασμό στο www.dandoulakis.grμοιράζεσαι μαζί μας τη διεύθυνση e-mail σου, τον αριθμό του κινητού σου και στοιχεία ενός δημόσιου προφίλ, όπως μια φωτογραφία χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού σου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν.

Το www.dandoulakis.grθέλει να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο λογαριασμό σου προϊόντα που σε ενδιαφέρουν, που τα έχεις ήδη ή που μόλις τα αγόρασες μέσα από το «έξυπνο καλάθι». Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα προϊόντα που αναζητάς, βλέπεις και αποθηκεύεις για να σου δείξουμε αποτελέσματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο καθώς και για να σε ειδοποιήσουμε για ευκαιρίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.

Το www.dandoulakis.gr παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων καθώς και οι συζητήσεις για προϊόντα είναι δημόσιες και ορατές από όλους τους επισκέπτες του www.dandoulakis.gr, μαζί με το όνομα χρήστη και την εικόνα του προφίλ που έχεις επιλέξει. Κατά την αξιολόγηση ενός προϊόντος ή καταστήματος μπορεί να σου ζητήσουμε να μοιραστείς μαζί μας ένα αποδεικτικό αγοράς προκειμένου να επαληθεύσουμε την αγορά, χωρίς όμως να το δημοσιοποιήσουμε.

Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου μπορείς να επιλέξεις ποια δεδομένα θα μοιράζεσαι μαζί μας και να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σου και τις προωθητικές ενέργειες.

Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την πολιτική αυτή, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας με ένα e-mail στο info@dandoulakis.gr.

Δεδομένα που μας παρέχεις

Αρκετές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε απαιτούν επιπρόσθετα δεδομένα για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις λογαριασμό στο www.dandoulakis.gr για να αποθηκεύσεις προϊόντα ή να χρησιμοποιήσεις το «έξυπνο καλάθι». Τα ακόλουθα δεδομένα που επιλέγεις να μοιραστείς μαζί μας τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας

Στοιχεία λογαριασμού

Δε χρειάζεται να έχεις λογαριασμό για να χρησιμοποιήσεις το www.dandoulakis.gr, ωστόσο μπορείς να επιλέξεις να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιήσεις μερικές από τις υπηρεσίες μας — τα «αγαπημένα» ή το «έξυπνο καλάθι» — ή για να γράψεις μια αξιολόγηση προϊόντος ή καταστήματος. Αν επιλέξεις να δημιουργήσεις λογαριασμό www.dandoulakis.gr, θα σου ζητήσουμε το e-mail σου και ένα όνομα χρήστη.

Το όνομα χρήστη θα εμφανίζεται σε όλη τη δημόσια δραστηριότητά σου, όπως οι συζητήσεις και οι αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων. Θα χρησιμοποιούμε το e-mail σου για να επικοινωνήσουμε μαζί σου και για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις από το www.dandoulakis.gr. Μπορείς να επιλέξεις ποιες ειδοποιήσεις θα λαμβάνεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου.

Εφόσον θελήσεις να δημοσιεύσεις αξιολόγηση για κάποιο κατάστημα στο www.dandoulakis.gr, ή να αγοράσεις προϊόντα μέσα από το «έξυπνο καλάθι», θα σου ζητηθεί επιπλέον ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου, ώστε να επαληθευτεί ο λογαριασμός σου. Ο αριθμός αυτός κοινοποιείται μόνο στα καταστήματα από τα οποία αγοράζεις μέσω του «έξυπνου καλαθιού» για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία σου.

Τέλος, μπορείς να επιλέξεις να μοιραστείς μαζί μας στοιχεία όπως το φύλο και η ηλικία σου για να μας βοηθήσεις να εξάγουμε στατιστικά για το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε.


Πληροφορίες για δημοσίευση

Εφόσον θελήσεις μπορείς να δημοσιεύσεις υλικό στο www.dandoulakis.gr, είτε με τη μορφή αξιολόγησης καταστήματος ή προϊόντος είτε με τη μορφή συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες του www.dandoulakis.grκαθώς και στους επισκέπτες καταστημάτων που ενσωματώνουν περιεχόμενο από το www.dandoulakis.gr και θα εμφανίζεται μαζί με το όνομα χρήστη που έχεις επιλέξει.

Τοποθεσία

Μπορείς να επιλέξεις να μοιραστείς μαζί μας μια τοποθεσία προκειμένου να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το κατάλληλο προϊόν ή κατάστημα για τις αγορές σου, υπολογίζοντας για παράδειγμα το κόστος μεταφορικών. Η τοποθεσία αυτή δε χρειάζεται να είναι ακριβής και δε θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Προϊόντα και αγορές

Εφόσον επιλέξεις, μπορείς να αποθηκεύσεις τα αγαπημένα σου προϊόντα στο λογαριασμό σου. Μπορεί να σου ζητήσουμε μέσω e-mail να γράψεις μια αξιολόγηση για κάποιο από τα προϊόντα που έχεις, ή να σου στείλουμε ειδοποιήσεις για αλλαγές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Μπορείς να διαχειριστείς τα αγαπημένα σου και να επιλέξεις τις ειδοποιήσεις που θα λαμβάνεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου.

Μπορείς να δεις και να διαγράψεις όλες τις παραγγελίες που έχεις αποθηκεύσει στις αποθηκευμένες παραγγελίες στο λογαριασμό σου.

Στοιχεία αποστολής / χρέωσης

Αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις το «έξυπνο καλάθι», θα σου ζητήσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής σου κάρτας καθώς και τα στοιχεία αποστολής για τα προϊόντα που θες να αγοράσεις. Τα στοιχεία της κάρτας σου διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο στην υπηρεσία πληρωμών ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή και δεν αποθηκεύονται στο www.dandoulakis.gr. Για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σου, μοιραζόμαστε τα στοιχεία αποστολής με την εταιρεία μεταφορών και με το κατάστημα από το οποίο θα αγοραστούν τα προϊόντα, ενώ τα περιεχόμενα της παραγγελίας τα μοιραζόμαστε μόνο με το κατάστημα.

Τα στοιχεία αποστολής αποθηκεύονται για χρήση σε μελλοντικές παραγγελίες και για τον υπολογισμό μεταφορικών στις αναζητήσεις σου. Μπορείς να δεις και να διαχειριστείς τις διευθύνσεις σου στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου.

Εφόσον επιλέξεις, μπορείς να αποθηκεύσεις τα στοιχεία της κάρτας σου για μελλοντικές συναλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία θα αποθηκευτούν με ασφαλή τρόπο στην υπηρεσία πληρωμών.

Δεδομένα που λαμβάνουμε

Όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεσαι άλλες σελίδες που ενσωματώνουν περιεχόμενο από το www.dandoulakis.gr μπορεί να λάβουμε δεδομένα που σε αφορούν. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά — μαζί με τα δεδομένα που μοιράζεσαι μαζί μας — προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σου και τα οποία μας στέλνεις σε κάθε σου επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να μετράμε τις επιδόσεις του www.dandoulakis.gr και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά του browser σου από τις ρυθμίσεις του. Έχε ωστόσο υπόψη σου ότι τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει ο λογαριασμός σου, αν και δεν είναι απαραίτητα για κάθε χρήση του site: για παράδειγμα, η απλή αναζήτηση και σύγκριση προϊόντων λειτουργεί και χωρίς cookies..


Ιστορικό κίνησης

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σου κατά την πλοήγησή σου στο internet. Έτσι και εμείς λαμβάνουμε δεδομένα από την πλοήγησή σου στο www.dandoulakis.gr και από την αλληλεπίδρασή σου με τις λοιπές υπηρεσίες μας, ακόμα και αν δεν έχεις λογαριασμό www.dandoulakis.gr. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεσαι μια σελίδα στο www.dandoulakis.gr, βλέπεις ένα προϊόν μέσα από το www.dandoulakis.gr mobile app ή επισκέπτεσαι ένα κατάστημα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google ή Facebook Analytics μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για εσένα. Το σύνολο των δεδομένων αυτών το ονομάζουμε Ιστορικό Κίνησης.

Το Ιστορικό Κίνησης αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και ο κατασκευαστής της συσκευής σου, ο τύπος του browser και του λειτουργικού συστήματός σου, η σελίδα που επισκέπτεσαι, η σελίδα που σε παρέπεμψε σε εμάς, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησες καθώς και τα cookies σου. Κατά την πλοήγησή σου σε ένα κατάστημα που χρησιμοποιεί το , μπορεί επιπλέον να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις αγορές προϊόντων που κάνεις, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται με το λογαριασμό σου.


Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με ασφάλεια και ταχύτητα, για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε και για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα τουως υπηρεσία. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με δεδομένα που μας παρέχεις για να σου δείξουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που πιθανόν θα σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους

Το www.dandoulakis.gr, είναι φτιαγμένο για να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σε γενικές γραμμές δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτους. Στις περιπτώσεις που το κάνουμε, το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σου, είτε επειδή είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν.

Εταιρείες του ομίλου μας

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου μας, πάντοτε σεβόμενοι την Πολιτική αυτή.

Πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google -Facebook Analytics και το Inspectlet για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το www.dandoulakis.gr, και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, κατά τρόπο όμως που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σου με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.

Συμμόρφωση με το νόμο

Μπορεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σου δεδομένα εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας απέναντι σε κακή χρήση, όπως η διάδοση δυσφημιστικού, ακατάλληλου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Επίσης μπορεί να κάνουμε το ίδιο για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά απάτης.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Τα δεδομένα που μοιράζεσαι μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις τη διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@dandoulakis.gr

Διαχειρίσου τα δεδομένα σου

Μπορείς να ελέγξεις, να διορθώσεις ή/και να διαγράψεις τα δεδομένα σου ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σου. Επίσης μπορείς να ζητήσεις διαγραφή του λογαριασμού σου. Επιπλέον μπορείς να επιλέξεις να εξαιρεθείς από την επεξεργασία προσωπικών σου δεδομένων εφόσον το επιθυμείς.

Πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία και ενημέρωσή τους

Εφόσον διαθέτεις λογαριασμό στο www.dandoulakis.gr, μπορείς ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία μέσω του προφίλ σου και να τα αλλάξεις, διορθώσεις ή διαγράψεις εφόσον το επιθυμείς.

Διαγραφή

Μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή του λογαριασμού σου, στέλνοντάς μας e-mail στο info@dandoulakis.gr.

Εξαίρεση από την επεξεργασία

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου για να εξαιρέσεις τα δεδομένα σου από ορισμένες μορφές επεξεργασίας. Για παράδειγμα μπορείς να εξαιρεθείς από την λήψη newsletter και να απενεργοποιήσεις ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων.

Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σου δεδομένα όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίας μας είναι:

Υπόψιν: Data Protection Officer

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείς να βρεις εδώ.


Το dandoulakis.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά καιρούς θα αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.dandoulakis.gr/πολιτικηαπορρητου. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.

Η πολιτική αυτή αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ισχύει από τις 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.